Resep Kue Bawang – Catch and Outside Cooking : Paghahagis ng dala sa ibabaw ng Dam (CAST NET FISHING)